Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku w niedzielę nie handlową?

acuje się, że każdego roku wytwarzanych jest około 50 milionów ton odpadów elektronicznych, a liczba ta ma wzrosnąć o 3-4% rocznie. E

Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku w niedzielę nie handlową? utylizacja tonerów białystok

Ponadto niewłaściwa utylizacja lub recykling e-odpadów

Odpady elektroniczne, zwane również e-odpadami, stają się coraz bardziej palącym problemem we współczesnym świecie. Szacuje się, że każdego roku wytwarzanych jest około 50 milionów ton odpadów elektronicznych, a liczba ta ma wzrosnąć o 3-4% rocznie.

E