Zwyżka to termin który powinien być

zwyżki wynajem gliwicePraca na wysokościach - Każda praca na wysokości 1,8 metra lub więcej od poziomu gruntu lub podłogi.
Podwyższone pozycje robocze, w których istnieje ryzyko upadku i gdzie nie ma fizycznej ochrony, takiej jak poręcze.
Rodzaje pracy obejmują pracę ze wszystkich rodzajów drabin, rusztowzwyżki wynajem gliwice .

Widok do druku:

zwyżki wynajem gliwice