zwyżki wynajem gliwice

Zwyżka to termin który powinien być

zwyżki wynajem gliwice Praca na wysokościach - Każda praca na wysokości 1,8 metra lub więcej od poziomu gruntu lub podłogi. Podwyższone pozycje robocze, w których istnieje ryzyko upadku i gdzie nie ma fizycznej ochrony, takiej jak poręcze. Rodzaje pracy obejmują pracę ze wszystkich rodzajów drabin, rusztow.

Widok do druku:

zwyżki wynajem gliwice